Eén antwoord van de overheid

Hout en houtproducten importeren

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u hout of houtproducten importeren in de EU? Dat is onder bepaalde voorwaarden (de fytosanitaire eisenExternal link) toegestaan. Het hangt af van het land van herkomst en het soort hout (bast, loofhout of naaldhout). Het is verboden illegaal gekapt hout en van dit hout gemaakte producten te importeren en te verkopen. U moet kunnen aantonen waar het hout precies vandaan komt en dat het legaal gekapt is. Voor een aantal landen hebt u een FLEGT-vergunningExternal link nodig. Een FLEGT-vergunning garandeert dat houtproducten van legaal gekapt hout komen en legaal zijn ingevoerd.

Veel houtsoorten moeten behandeld zijnExternal link om te verhinderen dat schadelijke organismen met het hout verspreid worden. Vaak hebt u bij import een fytosanitair certificaat nodig. Bij doorvoer binnen de EU kunt u een plantenpaspoortExternal link nodig hebben.

Verpakkingshout

Importeert u houten verpakkingen in de EU vanuit andere landen dan Zwitserland? Die moeten voldoen aan de eisen van de internationale fytosanitaire standaard ISPM 15. Verpakkingshout moet een merktekenExternal link hebben.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven