Eén antwoord van de overheid

Gevaarlijke stoffen vervoeren over de weg

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Het ADR is de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Dit is de basis voor de Nederlandse regels. In het ADR staan veiligheidsvoorschriften voor de afzender, de geadresseerde, de belader, de verpakker, de vervoerder en de vuller. De vervoerder is verantwoordelijk voor het vervoeren, laden, lossen en tijdelijk afladen in afwachting van verder transport van gevaarlijke stoffen.

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen

In het basisnet vervoer gevaarlijke stoffenExternal link maken de Rijksoverheid, gemeenten, provincies en het bedrijfsleven afspraken over de routes waarover gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden. Voor rijkswegen, spoorwegen en belangrijke vaarwegen zijn de maximale hoeveelheden voor gevaarlijk vervoer vastgesteld.

Ontheffing routeplicht aanvragen

Sommige provincies en gemeenten geven de verplichte routeExternal link met verkeersborden aan. Wilt u binnen een gemeente van de verplichte route afwijken, bijvoorbeeld om te laden of lossen? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Roetfilters monteren

In het ADR staan eisen aan uitlaatafscherming en veiligheid van elektrische componenten. Gaat u een roetfilter monteren in voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren? Dan moet het voertuig ook na het aanbrengen van een roetfilter blijven voldoen aan deze eisen.

Herkenningsborden en gevarenkaart

Het ADR bevat eisen voor de etikettering van gevaarlijke stoffen. Daarnaast moet elk vervoermiddel voor gevaarlijke stoffen voorzien zijn van oranje herkenningsbordenExternal link. Uw chauffeur moet schriftelijke instructiesExternal link bij zich hebben. Dit heet een gevarenkaart.

Voertuig gevaarlijke stoffen keuren

U moet uw voertuigen, naast de APK, in een aantal gevallen periodiek laten keurenExternal link. Welke keuringen hangt af van het voertuig. De RDW voert de keuringen uit. Na de keuring ontvangt u een keuringscertificaat. Dit moet uw chauffeur tijdens het transport bij zich hebben.

Ontheffing vervoersverbod

Bij gladheid of dichte mist mag u geen gevaarlijke stoffen vervoeren. Houden deze omstandigheden lang aan, en kunt u aantonen dat het vervoer spoed heeft? Dan kunt u een ontheffing krijgen van dit vervoersverbod. U vraagt de ontheffing vervoer gevaarlijke stoffenExternal link aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Veiligheidsadviseur

In veel gevallen moet u een veiligheidsadviseurExternal link in dienst hebben. Soms geldt er een vrijstelling, of mag u ook een externe veiligheidsadviseur inhuren. Een veiligheidsadviseur moet beschikken over een certificaat veiligheidsadviseur over de wegExternal link. De divisie CCV van het CBR geeft dit certificaat af.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven