Eén antwoord van de overheid

Gerechtsdeurwaarders

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u zich vestigen als gerechtsdeurwaarder? Dan moet u onder meer:

Eed afleggen

Bent u benoemd tot gerechtsdeurwaarder? Dan moet u binnen 2 maanden de eed afleggen in het arrondissement waar u zich vestigt. Wordt u voor de eerste keer als waarnemend gerechtsdeurwaarder benoemd? Dan moet u zo snel mogelijk na uw benoeming de eed afleggen. Dat doet u bij de rechtbank van het arrondissement waarin uw kantoor is gevestigd.

Administratie

Als gerechtsdeurwaarder moet u een administratie bijhouden van uw werkzaamheden, uw kantoorvermogen en van uw privévermogen. Het Bureau Financieel Toezicht controleert uw financiële administratie.

Privacy

In de Gedragscode gerechtsdeurwaarders ter bescherming persoonsgegevens staat hoe u informatie mag verzamelen en gebruiken.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven