Eén antwoord van de overheid

Gedragscode Wet natuurbescherming

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

De Wet natuurbescherming 2017 biedt bescherming aan een aantal in het wild levende planten en dieren. Voor werkzaamheden in natuurgebieden hebt u een ontheffing of een omgevingsvergunningExternal link voor handelen met gevolgen voor beschermde soorten nodig. Voor bepaalde beschermde soorten gelden vrijstellingen.

Voorwaarde is dat u de richtlijnen volgt uit een goedgekeurde gedragscode. In een gedragscode staat hoe u tijdens uw werkzaamheden schade aan beschermde planten en dieren voorkomt of minimaliseert. Werkt u met een goedgekeurde gedragscodeExternal link? Dan krijgt u vrijstelling voor een aantal verbodsbepalingen uit de wet.

Gedragscode opstellen en goedkeuren

Sectoren of organisaties kunnen een gedragscode opstellen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) moet deze goedkeuren. Er zijn onder meer goedgekeurde gedragscodesExternal link voor bosbouw en bosbeheer, ruimtelijke ontwikkeling en natuurbeheer.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven