Eén antwoord van de overheid

Gebruik kalksteengroeve

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Hebt u een kalksteengroeve in Limburg die ooit voor winning werd gebruikt? En wilt u deze gebruiken voor een ander doel dan kalksteenwinning? Dan hebt u een vergunning nodig van de provincie. In de vergunning staat wanneer en voor hoe lang u de groeve mag gebruiken, en met welk doel.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven