Eén antwoord van de overheid

Fytosanitair of veterinair exportcertificaat aanvragen

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Exporteert u agrarische goederen? Dan hebt u voor landen buiten de EU een veterinairExternal link of fytosanitair exportcertificaatExternal link nodig. Het exportcertificaat is een document van de Nederlandse overheid. Het geeft aan dat de zending aan de gezondheidseisen van het land van bestemming voldoet. Welke keuringsdienst het exportcertificaat afgeeft, hangt af van het product.

U kunt het exportcertificaat aanvragen via het geautomatiseerde systeem CLIENT ExportExternal link voor:

  • diervoeders
  • groenten en fruit
  • mest
  • pootaardappelen
  • snijbloemen en potplanten
  • vlees en vleesproducten
  • zaaizaden
  • zuivel

CLIENT Export is toegankelijk via Mijn Dossier op het Klantportaal van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U kunt een ander bedrijf machtigen om namens u aanvragen in te dienen via CLIENT Export.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven