Eén antwoord van de overheid

Facturen maken en bewaren

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Uw facturenExternal link (rekeningen) moeten aan een aantal wettelijke eisen voldoen. U moet op alle facturen een aantal basisgegevensExternal link vermelden, zoals uw btw-nummer, het btw-bedrag en de factuurdatum. Is het bedrag van de factuur niet hoger dan € 100 (inclusief btw) of stuurt u een factuur die de oorspronkelijke factuur wijzigt? Dan mag u een vereenvoudigde factuurExternal link sturen.

De facturen moet u opeenvolgend nummeren. Facturen die niet aan deze eisen voldoen, moet u herstellen. Uw afnemer heeft anders geen recht op aftrek van btw.

Hoe lang moet u facturen bewaren?

Facturen over onroerende goederen bewaart u 10 jaar. Andere facturen bewaart u 7 jaar. U mag facturen en bonnetjes scannen en digitaal bewaren. Het moet dan wel een juiste en volledige weergave van het origineel zijn.

Wanneer verjaart een factuur?

Het is mogelijk dat u pas na lange tijd een factuur verstuurt aan een ander bedrijf. Is uw factuur niet ouder dan 5 jaar? Dan moet uw klant betalen. 5 jaar na de afloop van de betalingstermijn verjaart de factuur. Uw klant hoeft de factuur niet meer te betalen. Bij verkoop van producten aan consumenten verjaart uw factuurExternal link na 2 jaar. Bij verkoop van diensten en reizen aan consumenten is de verjaringstermijn 5 jaar. Het is verstandig om een uiterste betaaltermijn te vermelden op de factuur. Herinnert u uw klant voor het einde van de verjaringstermijn aan de factuur? Dan gaat de verjaringstermijn opnieuw in. Dit heet stuiten.

Elektronisch factureren / e-factureren

Een e-factuurExternal link moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als een papieren factuur en een factuur die u als bijlage (pdf) bij een e-mail verstuurt. Uw klant moet akkoord gaanExternal link met de e-factuur. U bewaart e-facturen als digitaal bericht.

E-factureren aan overheidsorganisaties

Bent u leverancier van de Rijksoverheid? Bij een nieuwe inkoopovereenkomst moet u een e-factuur sturen. Dat kunt u op verschillende manierenExternal link doen. Ook gemeenten, provincies, waterschappen en zelfstandige bestuursorganen kunnen e-facturen ontvangen.

Internationaal factureren

Doet u zaken met bedrijven in andere EU-landen? Dan krijgt u naast de algemene eisen ook te maken met extra factuureisen bij goederen en dienstenExternal link. Ook stellen EU-landen eisen aan elektronische facturen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven