Eén antwoord van de overheid

Facturen maken en bewaren

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Uw facturenExternal link (rekeningen) moeten aan een aantal wettelijke eisen voldoen. U moet op alle facturen een aantal basisgegevensExternal link vermelden, zoals uw btw-nummerExternal link, het btw-bedrag en de factuurdatum. Is het bedrag van de factuur niet hoger dan € 100 (inclusief btw) of stuurt u een factuur die de oorspronkelijke factuur wijzigt? Dan mag u een vereenvoudigde factuurExternal link sturen.

De facturen moet u opeenvolgend nummeren. Facturen die niet aan deze eisen voldoen, moet u herstellen. Uw afnemer heeft anders geen recht op aftrek van btwExternal link.

Hoe lang moet u facturen bewaren?

Facturen over onroerende goederen bewaart u 10 jaar. Andere facturen bewaart u 7 jaar. U mag facturen en bonnetjes scannen en digitaal bewaren. Het moet dan wel een juiste en volledige weergave van het origineel zijn.

Wanneer verjaart een factuur?

Het is mogelijk dat u pas na lange tijd een factuur verstuurt aan een ander bedrijf. Is uw factuur niet ouder dan 5 jaar? Dan moet uw klant betalen. 5 jaar na de afloop van de betalingstermijnExternal link verjaart de factuur. Uw klant hoeft de factuur niet meer te betalen. Bij verkoop van producten aan consumenten verjaart uw factuurExternal link na 2 jaar. Bij verkoop van diensten en reizen aan consumenten is de verjaringstermijn 5 jaar. Herinnert u uw klant voor het einde van de verjaringstermijn aan de factuur? Dan gaat de verjaringstermijn opnieuw in. Dit heet stuiten.

Elektronisch factureren / e-factureren

Een e-factuurExternal link moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als een papieren factuur en een factuur die u als bijlage (pdf) bij een e-mail verstuurt. Uw klant moet akkoord gaanExternal link met de e-factuur. U bewaart e-facturen als digitaal bericht.

E-factureren aan overheidsorganisaties

Bent u leverancier van de Rijksoverheid? Bij een nieuwe inkoopovereenkomst moet u een e-factuur sturen. Dat kunt u op verschillende manierenExternal link doen. Ook gemeenten, provincies, waterschappen en zelfstandige bestuursorganen kunnen e-facturen ontvangen.

Internationaal factureren

Doet u zaken met bedrijven in andere EU-landen? Dan krijgt u naast de algemene eisen ook te maken met extra factuureisen bij goederen en dienstenExternal link. Ook stellen EU-landen eisen aan elektronische facturen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven