Eén antwoord van de overheid

Eisen aan transportbegeleiders en verkeersregelaars

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Transportbegeleiders en verkeersregelaarsExternal link regelen het verkeer en zorgen voor de veiligheid van weggebruikers. Als transportbegeleider of verkeersregelaar moet u voldoen aan de Regeling verkeersregelaars 2009. Deze regeling stelt eisen aan de opleiding, de aanstelling, de examinering en de uitrusting van transportbegeleiders en verkeersregelaars.

Opleiding en aanstelling

Om als transportbegeleider of verkeersregelaar te mogen werken, moet u met goed gevolg een examen hebben afgelegd. Informatie over de examenprocedures vindt u bij de Stichting Verkeersregelaars NederlandExternal link. Met uw getuigschrift kunt u een aanstellingspasExternal link aanvragen bij Rijkswaterstaat. Deze pas draagt u tijdens uw werkzaamheden bij u.

Evenementenverkeersregelaars

Bij een evenement kan de gemeente evenementenverkeersregelaars aanstellen. Dat kan voor bepaalde tijd (maximaal 12 maanden) of eenmalig. Voor evenementenverkeersregelaars voor bepaalde tijd kan de gemeente een aanstellingspas aanvragen bij Rijkswaterstaat. Eenmalige evenementenverkeersregelaars ontvangen geen aanstellingspas.

De regels voor (evenementen)verkeersregelaars zijn per 1 oktober 2017 vereenvoudigd:

Exceptioneel transport

Hebt u een exceptioneel transport? Dan hangt het af van de afmetingen of u transportbegeleidingExternal link nodig hebt. Het kan voorkomen dat een wegbeheerderExternal link aangepaste begeleiding eist.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenboxExternal link kunt u de aanvraag tot aanstelling digitaal indienen bij Verkeerscentrum Nederland. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven