Eén antwoord van de overheid

Eisen aan de hygiëne en veiligheid van zwemgelegenheden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Zwembaden en door de provincie aangewezen zwemgelegenhedenExternal link moeten voldoen aan hygiëne- en veiligheidsvoorschriften. Er gelden minimumeisen aan de kwaliteit van het Nederlandse zwemwaterExternal link. De provincie kan aanvullende eisen stellen, zoals informatievoorziening over uw legionellapreventie. Gaat u uw zwembad verbouwen? Dan kunt u voor die periode een ontheffing van de voorschriften aanvragen bij de provincie.

Hygiënevoorschriften voor zwembaden

Voor zwembaden gelden hygiënevoorschriften voor onder meer:

  • het zwem- en badwater
  • het aantal douches en toiletten en de inrichting daarvan
  • de gebruikte materialen
  • het gelijktijdig aantal toe te laten bezoekers.

U laat de kwaliteit van het water in uw zwembad controleren door een laboratorium. Dat heeft een kwaliteitsborgingssysteem gebaseerd op de Europese norm NEN-EN-ISO/IEC 17025 of een gelijkwaardige norm.

Veiligheidsvoorschriften voor bezoekers

Voorschriften voor de veiligheid van de bezoekers hebben te maken met onder meer:

  • EHBO-voorzieningen
  • de aanduiding van de waterdiepte
  • de gebruikte materialen
  • het toezicht.

Keurmerk Veilig & Schoon

De Stichting Zwembadkeur geeft het Keurmerk Veilig & SchoonExternal link uit. Met dit keurmerk toont u aan dat uw zwembad voldoet aan de voorschriften en kwaliteitseisen voor hygiëne en veiligheid.

Digitaal ontheffing aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de ontheffing voorschriften badinrichting digitaal aanvragen met de berichtenbox. Dat geldt ook voor de informatie over de legionellapreventie badinrichting. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven