Eén antwoord van de overheid

Eisen aan de hygiëne en veiligheid van zwemgelegenheden

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Zwembaden en door de provincie aangewezen zwemgelegenhedenExternal link moeten voldoen aan hygiëne- en veiligheidsvoorschriften. Er gelden minimumeisen aan de kwaliteit van het Nederlandse zwemwaterExternal link. De provincie kan aanvullende eisen stellen, zoals informatievoorziening over uw legionellapreventieExternal link. Gaat u uw zwembad verbouwen? Dan kunt u voor die periode een ontheffing van de voorschriften aanvragen bij de provincie.

Hygiënevoorschriften

Voor zwembaden gelden hygiënevoorschriften voor onder meer:

  • het zwem- en badwater;
  • het aantal douches en toiletten en de inrichting daarvan;
  • de gebruikte materialen;
  • het gelijktijdig aantal toe te laten bezoekers.

U laat de kwaliteit van het water in uw zwembad controleren door een laboratorium. Dat heeft een kwaliteitsborgingssysteem gebaseerd op de Europese norm NEN-EN-ISO/IEC 17025 of een gelijkwaardige norm.

Veiligheidsvoorschriften

Voorschriften voor de veiligheid van de bezoekers hebben te maken met onder meer:

  • EHBO-voorzieningen;
  • de aanduiding van de waterdiepte;
  • de gebruikte materialen;
  • het toezicht.

Keurmerk Veilig & Schoon

De Stichting Zwembadkeur geeft het Keurmerk Veilig & SchoonExternal link uit. Met dit keurmerk toont u aan dat uw zwembad voldoet aan de voorschriften en kwaliteitseisen voor hygiëne en veiligheid.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de ontheffing voorschriften badinrichting digitaal aanvragen met de berichtenboxExternal link. Dat geldt ook voor de informatie over de legionellapreventie badinrichting. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven