Eén antwoord van de overheid

Diergeneesmiddelen en diervoederadditieven registreren

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Gaat u diergeneesmiddelen bereiden, in voorraad houden, leveren of toedienen? Dan moet u een handelsvergunning aanvragen bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Ook diervoederadditieven mag u pas na registratie bij het CBG op de markt brengen. Dit zijn stoffen, micro-organismen of preparaten, zoals vitaminen en probiotica, die opzettelijk aan diervoeder worden toegevoegd.

Partijvrijgiftecertificaat

Een partij immunologische diergeneesmiddelen mag u pas op de markt brengen als deze is goedgekeurd door de overheid. Een partijvrijgiftecertificaat vraagt u aan bij het CBG. Om ondraaglijk lijden te voorkomen, mag een dierenarts diergeneesmiddelen gebruiken die in Nederland niet zijn toegelaten of die voor andere dieren zijn bestemd.

Proefontheffing

Wilt u proeven doen met diergeneesmiddelen of producten die niet in diervoeding zijn toegelaten? Dan kunt u een proefontheffing aanvragen bij het CBG.

Registratie antibiotica

Bent u apotheker, dierenarts of houder van dieren? En hebt u als veehouder meer dan 5 vleesvarkens, 5 runderen, 5 vleeskalveren of meer dan 250 stuks pluimvee of konijnen? Dan moet u het gebruik van antibiotica melden in een aangewezen databank.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven