Eén antwoord van de overheid

Dieren prepareren

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

PreparerenExternal link is het bewerken van het dode lichaam van een dier zodat het geconserveerd blijft (opzetten). Wilt u dode wilde vogels prepareren die afkomstig zijn van het Europese grondgebied van de EU-lidstaten? Dan kunt u een vrijstelling aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Hiervoor moet u aan voorwaarden voldoen, zoals het bevestigen van een voorgeschreven merkteken. De merktekens kunt u bestellenExternal link bij RVO.nl. Een preparateur uit een andere EU-lidstaat mag in Nederland prepareerwerkzaamheden uitvoeren.

Ontheffing en CITES-certificaat

Afhankelijk van de diersoort is het mogelijk dat u een ontheffing of CITES-certificaat nodig heeft.

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan te prepareren en geprepareerde dieren, verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is een te prepareren of geprepareerd dier al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven