Eén antwoord van de overheid

Depositogarantiestelsel bij faillissement van uw bank

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Is uw bank failliet gegaan? Dan kan uw onderneming een beroep doen op het depositogarantiestelselExternal link van De Nederlandsche Bank (DNB). Het garantiebedrag is € 100.000. U moet hiervoor onder meer aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw bank neemt deel aan het Depositogarantiestelsel.
  • U kunt als rekeninghouder aanspraak maken op een vergoeding.
  • Het product valt onder het Depositogarantiestelsel.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven