Eén antwoord van de overheid

Cultuurgoederen invoeren of uitvoeren

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Kunst en antiek kunnen cultuurgoederen zijn. Deze mogen in sommige gevallen het land van herkomst niet verlaten. Of alleen met officiële toestemming van de autoriteiten. Dat kan bijvoorbeeld voor tentoonstellingen of restauratie.

Cultuurgoederen invoeren

Wilt u cultuurgoederen invoerenExternal link uit een land buiten de Europese Unie? Dan moet u nagaan welke regels er in dat land bestaan voor uitvoer van cultuurgoederen.

Cultuurgoederen uitvoeren

Gaat u cultuurgoederen uitvoerenExternal link uit Nederland? En exporteert u ze naar een land buiten de Europese Unie? Dan hebt u een uitvoervergunning nodig. Dit geldt alleen voor cultuurgoederen boven een bepaalde waarde en ouderdom. Een aanvraagformulier kunt u opvragen bij de Centrale Dienst voor In- en UitvoerExternal link (CDIU). De Erfgoedinspectie bepaalt of de vergunning mag worden afgegeven.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven