Eén antwoord van de overheid

Commerciële omroep starten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u een commerciële omroep beginnen? Dan hebt u toestemmingExternal link nodig van het Commissariaat voor de Media (CvdM). De toestemming geldt voor 5 jaar. Ook hebt toestemming nodig voor het gebruik van een etherfrequentie. Hiervoor moet u een overeenkomst sluiten met een kabelexploitant of een vergunning krijgenExternal link van Agentschap Telecom.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven