Eén antwoord van de overheid

Chemische stoffen en mengsels indelen, etiketteren en verpakken

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Brengt u chemische stoffen en mengsels op de markt? Dan moet u deze (her)indelen volgens de systematiek van de Europese verordening EU-GHS/CLP. Hierin staan eisen voor de indelingExternal link, etiketteringExternal link en verpakkingExternal link van chemische stoffen en mengsels.

Meldingsplicht

Als fabrikant of importeur van chemische stoffen hebt u een meldingsplichtExternal link. U moet de indeling en etikettering van chemische stoffen meldenExternal link bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Productnotificatie

Bent u leverancier van mengsels? Dan moet u productinformatie aanleverenExternal link bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Hiermee kan het NVIC hulpverleners informeren over symptomen, diagnostiek en behandeling van acute vergiftigingen met gevaarlijke producten.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven