Eén antwoord van de overheid

CE-markering

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u een industrieel product of bouwproduct binnen de Europese Unie (EU) op de markt brengen? Dan moet u mogelijk een CE-markering opnemen. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de minimumeisen voor veiligheid, gezondheid en milieu van de EU. De Europese markt moet producten met een CE-markering toelaten, zonder aanvullende eisen.

Wie is verantwoordelijk voor de CE-markering?

Bij invoer van buiten de EU zorgt de importeur voor de CE-markering op het product. Bij invoer vanuit een EU-land zorgt de fabrikant voor de CE-markering. Staat een CE-markering op een product, terwijl dat niet moet? Dan is sprake van misleiding.

Waar vindt u meer informatie?

Op RVO.nl vindt u een overzicht van de geldende richtlijnen bij CE-markering. In het stappenplan leest u welke stappen u moet nemen om een CE-markering te regelen voor uw product. In de module CE-markeringen op bouwproducten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) kunt u zoeken naar CE-markeringen, normen en producten. Het Contactpunt Bouwproducten geeft uitleg over de eisen en technische specificaties aan bouwproducten.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven