Eén antwoord van de overheid

Burgerservicenummer (BSN) opnemen in uw administratie

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Het burgerservicenummerExternal link (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de gemeentelijke Basisregistratie personen (BRP). Iedereen die zich inschrijft in het BRP krijgt automatisch een BSN toegekend.

BSN nieuwe werknemer opnemen in uw administratie

Neemt u een nieuwe werknemer in dienst? Dan moet u zijn BSN opnemen in uw loonadministratieExternal link. Per 1 januari 2017 mag een uitlener en onderaannemer het BSN van een werknemer doorgeven aan de inlener/hoofdaannemer. Gaat het om een buitenlandse werknemer die niet langer dan 4 maanden in Nederland blijft? Dan ontvangt hij een burgerservicenummer na inschrijving in de Registratie Niet IngezetenenExternal link (RNI). Blijft uw buitenlandse werknemer langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet hij zich inschrijven bij de gemeente waar hij gaat wonen. Mogelijk moet hij een verblijfsvergunningExternal link en/of een tewerkstellingsvergunningExternal link aanvragen.

BSN in zorg, kinderopvang en woningverhuur

Kinderopvangorganisaties zijn voor de kinderopvangtoeslag verplicht ouders te vragen naar hun BSN en dat van hun kind. Zorgverzekeraars en verhuurders van woningen doen dit voor de zorg- en huurtoeslag. Daarnaast gebruiken zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars het BSN bij het uitwisselen van gegevensExternal link over patiënten of cliënten.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven