Eén antwoord van de overheid

Bouwvoorschriften

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Uw (bestaande) pand moet voldoen aan bouwvoorschriftenExternal link. Houd hier rekening mee bij de keuze van een pand en als u gaat (ver)bouwen. Bouwvoorschriften staan in het Bouwbesluit 2012External link en in de bouwverordening van uw gemeente. Daarnaast moet u zich houden aan bouwvoorschriften en inrichtingseisen die te maken hebben met uw bedrijfsactiviteiten. Wilt u gaan bouwen, verbouwen of renoveren? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunningExternal link nodig.

Bouwbesluit 2012

Gaat u (ver)bouwen, slopen of een gebouw gebruiken? Dan moet u zich houden aan het Bouwbesluit 2012. Dit bevat bouwtechnische eisen waaraan alle bouwwerken in Nederland minimaal moeten voldoen. De eisen hebben te maken met veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, toegankelijkheid, energiezuinigheidExternal link en milieu. Het Praktijkboek Bouwbesluit 2012External link helpt u wegwijs te worden in het Bouwbesluit 2012.

Verbouwkompas

Op Verbouwkompas.nlExternal link kunt u voor veel voorkomende verbouwingen aan een woning nagaan aan welke wettelijke eisen uw verbouwing moet voldoen.

Gemeentelijke bouwverordening

In de gemeentelijke bouwverordening staan voorschriften over stedenbouwkunde, bouwen op verontreinigde grond en welstand. De voorschriften in de bouwverordening kunnen per gemeente verschillen.

Wijziging bouwvoorschriften woonboten

Per 1 januari 2018 gelden er andere regels voor de bouwvoorschriften van woonboten:

  • Woonboten (maar ook waterwoningen, drijvende restaurants e.d.) worden als bouwwerk gezien. De gangbare term is drijvende bouwwerken.
  • De regelgeving voor drijvende woningen is zo veel mogelijk in overeenstemming gebracht met die voor normale woningenExternal link.
  • Woonboten die na 1 januari 2018 zijn gebouwd, hoeven niet aan alle eisen te voldoen die voor gewone huizen gelden. Zo zijn lagere plafonds en kleinere ruimtes mogelijk. Ook gelden er andere eisen voor de constructie, de brandveiligheid en het energieverbruik.
  • Voor nieuwe woonboten geldt dat er een omgevingsvergunningExternal link moet worden aangevraagd.
  • Woonboten gebouwd voor 1 januari 2018 vallen helemaal niet onder het Bouwbesluit. Alleen mag er geen gevaar ontstaan voor de veiligheid of de gezondheid.
  • Voor de bruine vloot is er in principe niets veranderd.

Voor wie?

  • Aannemers
  • Bouwbedrijven
  • Ondernemers die hun bedrijf hebben in een drijvend hotel, kantoor, restaurant of ander drijvend object dat aan de omschrijving van een bouwwerk voldoet.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven