Eén antwoord van de overheid

Bevoorradingstijden (venstertijden)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Veel gemeenten hebben venstertijden voor bevoorrading vastgesteld. Dat betekent dat u alleen in bepaalde perioden mag laden en lossen in (delen van) de binnenstad. Vaak is dat 's ochtends in een bepaalde periode en soms ook 's avonds. Als u buiten deze venstertijden wilt laden en lossen, heeft u een ontheffing bevoorradingstijden nodig. Deze ontheffing vraagt u aan bij de gemeente.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

088 - 042 44 00

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven