Eén antwoord van de overheid

Bedrijven Investeringszone (BIZ) oprichten

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Samen met andere ondernemers kunt u een Bedrijven Investeringszone (BIZ) oprichten. Een BIZ is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Met elkaar investeert u in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. U betaalt hiervoor een heffing aan de gemeente. De gemeente stelt de opbrengst ter beschikking aan de vereniging of stichting die de activiteiten uitvoert.

Activiteiten van een BIZ

De activiteiten van een BIZ zijn een aanvulling op die van de gemeente. De activiteiten die de BIZ onderneemt, zijn bijvoorbeeld:

 • het verbeteren van verkeersvoorzieningen
 • bewegwijzering
 • groenvoorziening
 • afvalinzameling
 • verlichting
 • schoonmaak
 • onderhoud
 • herstel van schade
 • brandveiligheid
 • graffitiverwijdering
 • het vergroten van de veiligheidExternal link door bijvoorbeeld extra surveillance, hekwerken en camerabewakingExternal link.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

088 - 042 44 00

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven