Eén antwoord van de overheid

Arbitrage, bindend advies en mediation

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Hoe kunt u een geschil oplossen zonder naar de rechter te stappen?

Hebt u een geschil met een andere ondernemer, een consument, (ex-)werknemer of (ex-)huurder? Dan kunt u dat aan de rechter voorleggenExternal link. Er zijn ook vormen van geschillenbeslechting buiten de gewone rechter om:

U kunt afspreken dat het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) de arbitrage, de mediation of het bindend advies bijhoudt. Dat gebeurt volgens een van tevoren vastgelegde en aan alle partijen bekende procedure. U kunt de afspraak in nationale en internationale overeenkomsten opnemen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven