Eén antwoord van de overheid

Arbeidscontract

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Een arbeidscontractExternal link is een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever, waarin werkafspraken staan. U sluit een arbeidscontract af voor bepaalde tijdExternal link (tijdelijk contract) of onbepaalde tijd (vast contract). Dat kan zowel schriftelijk als mondeling. In het arbeidscontract vermeldt u of een cao van toepassing isExternal link.

Wanneer krijgt iemand een vast dienstverband?

Volgen tijdelijke arbeidscontracten elkaar direct of binnen 6 maanden op? Dan ontstaat na een periode van 2 jaar of bij een 4e contract een vast dienstverband (ketenbepalingExternal link). Bij seizoenswerk, zoals horeca en land- en tuinbouw, mag u na 3 maanden een nieuw contract geven. Dit moet opgenomen zijn in de cao.

Welke gegevens staan er in een arbeidscontract?

In een arbeidscontractExternal link staan de afspraken tussen u en uw werknemer. Het gaat onder meer om de volgende gegevens:

Gelijke behandeling en beloning

U moet uw medewerkers gelijk behandelen en belonenExternal link. Er mag geen verschil zijn in de arbeidsvoorwaarden. Niet op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, leeftijd, handicap of op welke grond dan ook.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven