Eén antwoord van de overheid

Arbeid door jongeren

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u jongeren in dienst nemen? Voor arbeid door jongeren gelden speciale regels over het soort werk en de werk- en rusttijden. Deze regels verschillen per leeftijdscategorie. Jongeren van 13 tot 16 jaar mogen buiten schooltijd en in vakanties onder voorwaarden werken. Vanaf 16 jaar mogen jongeren zonder meer werken. Voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar geldt het minimumjeugdloon.

Vakantiewerk

U mag jongeren buiten schooltijd en in schoolvakanties meer uren laten werken dan in schoolweken. Op Rijksoverheid.nl ziet u welk werk jongeren per leeftijd mogen doen, en hoe lang ze mogen werken.

Jongeren werven

Tot en met 31 december 2017 mag u vacatures aanbieden specifiek voor jongeren van 18 tot 27 jaar. Deze tijdelijke maatregel is met 1 jaar verlengd.

Eigen onderneming

Jongeren onder de 16 jaar mogen geen eigen onderneming hebben. Jongeren tussen de 16 en 18 mogen dat wel. Ze kunnen hiervoor een handlichting van de kantonrechter aanvragen.

Arbeid door jongeren in de horeca

Kinderen onder de 16 jaar mogen niet werken in ruimten waar alcohol wordt geschonken.

Arbeid door jongeren voor radio, tv, film of theater

Kinderen tussen 7 en 13 jaar mogen met een ontheffing en onder voorwaarden jaarlijks op 24 dagen optreden. Bijvoorbeeld in een radio- of tv-programma, film, modeshow, reclamespot of theaterproductie. Repetities tellen niet mee als een optreden. De werkgever van het kind moet hiervoor een ontheffing aanvragen bij Inspectie SZW.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven