Eén antwoord van de overheid

Algemene Vervoerscondities (AVC) toepassen

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

De Algemene Vervoerscondities 2002External link (AVC) zijn algemene voorwaarden. U kunt deze toepassen bij goederenvervoer over de weg in Nederland. Voor goederenvervoer over de grens gelden andere regelsExternal link.

Volgens de AVC-voorwaarden is de vervoerder aansprakelijk voor schade aan de lading, tenzij deze overmacht kan aantonen. Hij is aansprakelijkheid tot een bepaald bedrag per kilo.

Alleen als afzender en vervoerder dit overeenkomen, zijn de AVC van toepassing. Dit gebeurt meestal door gebruik te maken van een AVC-vrachtbrief.

Wanneer is de vervoerder niet aansprakelijk?

De vervoerder is niet aansprakelijk als de schade is ontstaan door:

  • onoverdekt vervoer als deze manier van transport is overeengekomen;
  • slechte of geen verpakking;
  • behandeling, lading, lossing of stuwing van de lading door of namens afzender of geadresseerde;
  • de (kwetsbare) aard van de lading;
  • hitte, koude, temperatuurverschillen en luchtvochtigheid, tenzij het een speciaal uitgerust voertuig is;
  • gebrekkige adressering of etikettering.

Ook bij transport van levende dierenExternal link is de vervoerder niet aansprakelijk voor schade.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven