Eén antwoord van de overheid

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente. Meer informatie over de APV in uw gemeente vindt u via de zoekdienstExternal link van Overheid.nl.

Welke onderwerpen worden in de APV geregeld?

In de APV staat verschillende regelgeving over openbare orde en veiligheid die in uw gemeente geldt. Deze regels gaan over diverse onderwerpen die in drie categoriën zijn ingedeeld:

Openbare orde en veiligheid, zoals:

 • evenementen
 • horeca
 • overlast en baldadigheid
 • vuurwerk.

Bescherming van het milieu en natuurschoon, zoals:

 • geluidshinder
 • milieuverontreiniging
 • houtopstand
 • ontsieringen en stankoverlast.

Andere onderwerpen over gemeentelijke regelgeving, zoals:

 • parkeeroverlast
 • standplaatsen
 • openbaar water.

Regelgeving voor de detailhandel

Voor de detailhandel zijn de volgende onderwerpen in de APV van belang:

Regelgeving voor de horeca

Voor de horeca zijn de volgende onderwerpen in de APV van belang:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

14 088

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven