Eén antwoord van de overheid

Administratie bijhouden en bewaren

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

U bent wettelijk verplicht een administratieExternal link bij te houden en deze 7 jaar te bewaren. Gegevens over onroerende zaken moet u 10 jaar bewaren. Deze verplichting geldt ook als u uw bedrijf binnen de genoemde periode beëindigt.

Wat moet u bewaren?

Alle gegevens over uw onderneming die u op papier of digitaal vastlegtExternal link, horen bij uw administratie. De administratie vormt de basis van uw belastingaangiften. U mag uw papieren administratie digitaal opslaanExternal link. Neem voor meer informatie en advies contact op met uw belastingkantoorExternal link.

Kopie paspoort van klanten

U mag uw klanten om legitimatie vragen. Maar u mag de persoonsgegevens van uw klanten niet kopiëren en in uw administratie bewaren. Dat mag alleen als dat verplicht is, zoals wanneer u personeel aanneemt. Hiervoor heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een richtsnoerExternal link vastgesteld.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven