Eén antwoord van de overheid

Activiteiten in een stiltegebied

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Een stiltegebied is een milieubeschermingsgebied waarin de geluiden van flora en fauna overheersen. Algemene regels ter voorkoming of beperking van geluidhinder in het gebied, staan in de Provinciale OmgevingsverordeningExternal link (POV). Voor activiteiten binnen stiltegebieden moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie. In de ontheffing legt de provincie vast aan welke regels u zich moet houden bij de activiteiten.

Let op: Voor een activiteit in een stiltegebied kunnen ook nog andere vergunningen of ontheffingen nodig zijn, bijvoorbeeld op grond van de Natuurbeschermingswet, de Wet milieubeheer of de Algemene Plaatselijke VerordeningExternal link (APV).

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenboxExternal link kunt u de ontheffing activiteiten uitvoeren binnen een stiltegebied digitaal aanvragen bij de provincie. Dit is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

14 088

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven