Eén antwoord van de overheid

Betalingsgebruiken buitenland

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Betalingen naar en uit het buitenland verlopen vaak anders dan binnenlandse betalingen. Elk land kent regels voor het doen van zakelijke betalingen.

Betalingsgewoonten

Betaalgewoonten kunnen per land verschillen. Bij landeninformatie leest u meer over betalingsgewoonten en het betalingsverkeer in een aantal exportmarkten. Binnen de EU gelden betalingstermijnen van 30 tot maximaal 60 dagen. Buiten de EU zijn betalingstermijnen vaak veel langer. Cheques worden in Nederland niet veel gebruikt, maar in andere landen wel. Een land hanteert mogelijk bijzondere wettelijke voorwaarden die uw internationale betalingen raken. Bijvoorbeeld een verbod op vooruitbetaling of vereist gebruik van een letter of credit.

Zekerheid of risico

Als de betaling niet in euro is, loopt u valutarisico’s. Bekijk de mogelijkheden om de financiële risico's te beperken. Als exporteur wilt u de zekerheid van tijdige betaling en als importeur de zekerheid van tijdige levering. Welke betalingsvormen passen daar het beste bij? Documentair betalingsverkeer biedt bepaalde zekerheid voor beide partijen. Aan deze zekerheid hangt wel een prijskaartje. Laat u door uw bank informeren over de betalingspraktijken in het land waarmee u zaken doet.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 2222