Eén antwoord van de overheid

U wilt gaan exporteren. Hoe pakt u de verkoop van uw producten of diensten aan het buitenland aan? En wie kunnen u daarbij helpen?

Starten met export

Ziet u internationale kansen voor uw product of dienst? Bereidt u zich dan eerst voor.

Zakenpartner vinden bij export

Hoe vindt u een betrouwbare partner om internationaal zaken mee te doen?

Producteisen bij export

Voordat u een product kunt aanbieden aan uw buitenlandse klant moet het eerst aan een reeks eisen voldoen.

Exportdocumenten

Als u internationaal zakendoet, krijgt u met verschillende documenten te maken.

Juridische zaken bij export

U loopt minder risico als u uw afspraken juridisch vastlegt.

Belastingen en financiële zaken bij export

Hoe regelt u het financiële gedeelte als u internationaal zaken doet?

Transport bij export

Waar moet u op letten als u goederen naar het buitenland gaat vervoeren?

Cijfers over export

Hoeveel exporteren Nederlandse bedrijven?