Eén antwoord van de overheid

Btw bij import uit landen buiten de EU

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

Importeert u goederen of diensten van buiten de EU? Dan krijgt u te maken met de (btw-)regels van verschillende landen en met de Douane. Hoe dat werkt, leest u hier.

Goederen importeren van buiten de EU

Als u goederen koopt van een leverancier uit een niet EU-land, moet u die aangeven bij de Douane. U moet dan invoerrechten en btw betalen. Als u bij de Douane aangifte doet (de aangifte ten invoer) betaalt u ook de btw. U hoeft deze btw niet in uw btw-aangifte op te geven. Als u recht heeft op aftrek, mag u de btw in uw btw-aangifte aftrekken bij vraag 5b. U betaalt per saldo geen btw over de transactie, maar u moet wel eerst betalen.

Vergunning artikel 23

Als u vaak goederen importeert, kunt u bij de Belastingdienst een 'vergunning artikel 23'External link aanvragen. U doet dan wel invoer-aangifte bij de Douane, maar de btw bij invoer hoeft u dan niet bij de Douane te betalen. U vult de btw op uw btw-aangifte in bij vraag 4a in de rechter kolom.

De btw moet u zelf berekenen. De btw bij invoer berekentExternal link u over de douanewaarde van de goederen. De douanewaarde bestaat meestal uit:

  • de aankoopprijs van de goederen;
  • de bijkomende kosten voor transport tot op de plaats van bestemming binnen de EU (commissie, verpakking, vervoer en verzekering);
  • de belastingen (NIET de btw) en heffingen bij invoer.

De douanewaarde vult u op uw btw-aangifte in bij vraag 4a in de linker kolom.

Als u btw mag aftrekken, kunt u de btw bij vraag 5b als aftrekbare voorbelasting opgeven. U betaalt dan per saldo geen btw. U moet vraag 4a en 5b wel volledig invullen.

Diensten importeren van buiten de EU

Als u diensten inkoopt van een leverancier uit een niet EU-land, dan wordt de btw meestal naar u verlegd. Dat betekent dat op de factuur geen btw staat. U moet dan zelf de btw berekenen en in uw aangifte invullen. Dat doet u bij vraag 4a. Mag u btw aftrekken? Dan mag u het bedrag dat u bij vraag 4a heeft ingevuld, ook invullen als aftrekbare btw bij vraag 5b van uw btw-aangifte. U betaalt dan per saldo geen belasting, maar u moet deze vragen wel invullen.

Let op: is de dienst die u inkoopt in Nederland vrijgesteldExternal link of belast met 0% btwExternal link? Dan wordt de btw niet naar u verlegd. De dienst zet u niet in uw btw-aangifte. U betaalt geen btw en u trekt geen btw af.

Wilt u zeker weten in welk land een bepaalde dienst belast is? Gebruik dan het hulpmiddel Diensten in en uit het buitenlandExternal linkvan de Belastingdienst.

Kleineondernemersregeling

Als u diensten importeert uit niet EU-landen, dan wordt de btw over die diensten vaak naar u verlegd. Is dat het geval? En maakt u gebruik van de kleineondernemersregeling? Dan moet u bij de berekeningExternal link van de belastingvermindering die verlegde btw niet meerekenen als te betalen btw. De verlegde btw rekent u wel mee als aftrekbare voorbelasting.

Uw administratie

Als u zaken doet binnen de EU, gelden soms andere regels voor uw administratie. Meer daarover leest u bij Uw administratie bij internationale handel.

Btw-aangifte doen

Btw bij invoer betaalt u meestal bij de Douane. Als u recht heeft op aftrek, mag u de btw aftrekken bij vraag 5b van uw eerstvolgende btw-aangifte. Als u een vergunning artikel 23 heeft, verwerkt u de btw bij invoer en de aftrek in dezelfde aangifte (bij vraag 4a en 5b). Per saldo betaalt u dan niets en hoeft u niets voor te schieten.

Btw terugvragen

Heeft u btw betaald in een land buiten de EU? En wilt u die btw terugvragen? U kunt de buitenlandse btw niet zomaar aftrekken in uw Nederlandse btw-aangifte. U moet bij de Belastingdienst van het niet EU-land navragen of en hoe u de btw kunt terugkrijgen.

Bekijk ook het mini-webinar Belastingen voor mijn (internationale) webshop.

Deze informatie is geplaatst door:

Belastingdienst