Eén antwoord van de overheid

Btw bij import uit andere EU-landen

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

Importeert u goederen of diensten uit een ander EU-land? Hoe zit het dan met de btw, de factuur, uw administratie en uw btw-aangifte?

Goederen of diensten importeren uit een ander EU-land

Heeft u goederen gekocht van een leverancier in een ander EU-landExternal link? En worden de goederen naar Nederland vervoerd? Dan krijgt u meestal een factuur met 0% btw. Er zijn uitzonderingenExternal link op de regel dat uw leverancier u 0% btw in rekening brengt. Uitzonderingen gelden voor bepaalde goederen en in bepaalde situaties.

Heeft u een dienst ingekocht bij een leverancier in een ander EU-land? Dan krijgt u meestal een factuur waarop staat: 'btw verlegd'. Er zijn uitzonderingenExternal link op de regel dat uw leverancier 'btw verlegd' op de factuur zet.

Of er nu '0% btw' of 'btw-verlegd' op de factuur staat, in beide gevallen moet u de btw in Nederland betalen en invullen op uw aangifte. U moet de btw zelf berekenen. Let u daarbij goed op het juiste tariefExternal link. Gebruikt u de goederen of diensten voor uw bedrijf? En zijn uw activiteiten belast met btw? Dan mag u de btw als voorbelasting aftrekken. Per saldo betaalt u dan geen btw over de transactie. Meer hierover leest u hieronder bij Btw-aangifte doen.

Buitenlandse btw terugvragen

Brengt uw leverancier u buitenlandse btw in rekening? Dan kunt u die niet zomaar in uw Nederlandse btw-aangifte aftrekken. Als u recht heeft op aftrek van voorbelasting, kunt u buitenlandse btw vaak terugvragenExternal link in het buitenland.

Speciale website

U doet dat via een speciale website, waarvoor u inloggegevens nodig heeft. Die kunt u opvragen bij de Belastingdienst. Voordat u inloggegevens opvraagt of een verzoek om teruggaaf gaat doen, is het verstandig eerst de voorwaardenExternal link te lezen. Zo weet u of u btw terug kunt krijgen uit het buitenland. Als u een verzoek doet, stuurt de Nederlandse Belastingdienst uw verzoek door naar het EU-land waar u btw terugvraagt.

Uw administratie

Als u zaken doet binnen de EU gelden soms andere regels voor uw administratie. Meer daarover leest u bij 'Uw administratie bij internationale handel'.

Btw-aangifte doen

Als uw leverancier het 0%-tarief toepast, of als hij 'btw verlegd' op de factuur zet, betekent dat dat u voor de transactie per saldo geen btw betaalt. Toch moet u de btw op uw btw-aangifte invullen.

Goederen

Gaat het om goederen? En staat er '0% btw' op de factuur? Dan vult u vraag 4b in. In de linkerkolom vult u de aankoopprijs in (exclusief btw) en in de rechter het btw-bedrag dat u zelf berekent. Koopt u verschillende soorten goederen in en gelden voor die goederen verschillende btw-tarieven? U hoeft het bedrag in de rechter kolom niet uit te splitsen naar de verschillende tarieven. U mag de btw-bedragen bij elkaar optellen. Heeft u recht op aftrek van voorbelasting? Dan trekt u de btw af bij vraag 5b. Per saldo betaalt u dan geen btw.

Diensten

Gaat het om diensten? En is de btw naar u verlegd? Dan vult u vraag 4b in. In de linkerkolom vult u de aankoopprijs in (exclusief btw) en in de rechter het btw-bedrag dat u zelf berekent. Koopt u verschillende diensten in en gelden voor die diensten verschillende btw-tarieven? U hoeft het bedrag in de rechter kolom niet uit te splitsen naar de verschillende tarieven. U mag de btw-bedragen bij elkaar optellen. Heeft u recht op aftrek van voorbelasting? Dan trekt u de btw af bij vraag 5b. Per saldo betaalt u dan geen btw.

Daarnaast moet u misschien ook Intrastat-opgaaf doen.

Intrastat-opgaaf

Levert u voor meer dan € 1.500.000,- aan goederen aan klanten in andere EU-landen? Of koopt u voor meer dan dit bedrag goederen in andere EU-landen? Dan moet u iedere maand een Intrastat-opgaafExternal link doen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Als u voor de eerste keer boven het drempelbedrag komt, krijgt u bericht van het CBS dat u de opgaaf moet doen.

De Intrastat-opgaaf doet u met de webapplicatie IDEPExternal link. U krijgt van het CBS inlogcodes voor de applicatie.

Deze informatie is geplaatst door:

Belastingdienst