Eén antwoord van de overheid

Antidumping en overige heffingen

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

Dumping is het kopen van goederen op een buitenlandse markt tegen een lagere prijs dan op de thuismarkt. Dit is niet verboden, maar als het leidt tot schade bij de industrie op de thuismarkt, kunt u met antidumpingmaatregelen te maken krijgen.

Antidumpingmaatregel

Een antidumpingmaatregel bestaat uit een extra opgelegde heffing of een vastgestelde minimumprijs waartegen u moet invoeren. Deze prijsverhoging heft het verschil op tussen de dump- en marktprijs of compenseert de schade voor de bedrijfstak.

Blijf op de hoogte met nieuwsbrief ECHO

Als importeur kunt u te maken krijgen met antidumpingmaatregelen van de EU. Via de ECHO-nieuwsbrief blijft u op de hoogte van (voorgenomen) antidumpingmaatregelen. ECHO is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ondernemingsorganisatie VNO-NCW, de internationale Kamer van Koophandel (ICC) en de Kamer van Koophandel.

Overige heffingen

Soms moet u nog andere heffingen betalen, bijvoorbeeld landbouwheffingen bij de invoer van landbouwproducten en BPM voor personenauto's en motorrijwielen. Neem contact op met de consulent internationale handelExternal link van de KvK voor meer informatie.

Deze informatie is geplaatst door:

Belastingdienst