Eén antwoord van de overheid

Topsector Water. Extra kansen voor uw bedrijf

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Als MKB-ondernemer profiteert u van aantrekkelijke kansen. Zo biedt bijvoorbeeld de regeling MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor onder meer samenwerkingsprojecten. De Kamer van Koophandel helpt u graag op weg bij het ontdekken van de groeikansen in de topsector Water.

Hoe helpt het MKB-loket u?

KvK verzorgt het MKB-loket Water waar u snel voorlichting krijgt en in contact komt met de juiste mensen. U krijgt direct informatie en advies over bijvoorbeeld:

  • de verschillende groeikansen van de topsector Water en de mogelijke voordelen voor u;
  • hoe u gebruik kunt maken van financieringsmogelijkheden voor het MKB, zoals de MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT);
  • hoe en waar u internationaal kunt ondernemen en inspelen op de marktbewerkingsplannen van de topsector Water.

MIT-regeling

Meer informatie over de MIT-regeling vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Topsector Water

Water is een markt waarin veel verandert en waarin veel winst te behalen is. Nederland wil haar positie hierin dubbel zo sterk maken. Daarom heeft de overheid dit benoemd als topsector. De topsector investeert en innoveert onder meer in waterbesparende systemen en technologieën voor waterhergebruik.

Meer informatie over de 9 topsectoren

Op de pagina Innovatie en de Nederlandse topsectoren vindt u algemene informatie over de 9 topsectoren.

Economisch belang

Wat is het (economisch) belang van de topsectoren voor Nederland? Wat is hun innovatiekracht? Hoe ontwikkelen topsectoren zich en wijkt dit af van andere economische sectoren? Het antwoord op deze en andere vragen vindt u in de monitor Topsectoren van het CBS.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

KvK MKB-loket Water 088-585 2214