Eén antwoord van de overheid

Subsidies

Premiekorting voor werkgevers

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Neemt u of houdt u een arbeidsgehandicapte of een oudere werknemer in dienst? Dan krijgt u tijdelijk korting op de WIA/WAO- en WW-premieExternal link. Neemt u een werknemer aan uit de doelgroep van de banenafspraak en kan hij niet zelfstandig het minimumloon verdienen? U kunt premiekorting en loonkostensubsidie combineren.

Het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Per 1 januari 2017 kunt u gebruik maken van het lage-inkomensvoordeelExternal link (LIV). Hiermee kunt u werknemers met een inkomen tot 125% van het minimumloon in dienst nemen en houden.

Bereken of uw subsidie krijgt

Met de SubsidiecalculatorExternal link berekent u gratis hoeveel subsidie u kunt krijgen als u bepaalde werknemers in dienst neemt.

Regelhulp premiekortingen en LIV

De Regelhulp premiekortingen en LIVExternal link helpt u om te bepalen of u in aanmerking komt voor de premiekorting. Wat de hoogte en de duur ervan is en hoe u de premiekorting toepast. Met de calculator Premiekortingen, lage-inkomensvoordeel en loonkostensubsidieExternal link berekent u de hoogte van de korting. Als ondernemer heeft u vaak te maken met complexe wet- en regelgeving. Een regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden. Bijvoorbeeld een overzicht van maatregelen, berekeningen of andere uitkomsten toegesneden op uw bedrijf.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U neemt een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst (mobiliteitsbonusExternal link).
  • U neemt een nieuwe werknemer in dienst die onder de doelgroep BanenafspraakExternal link valt.
  • Uw werknemer heeft een doelgroepverklaring van het UWV. Deze vraagt hij aan bij de instantie die de uitkering (heeft) verstrekt.

Hoe kunt u aanvragen?

U past de premiekorting zelf toe bij de aangifte loonheffingenExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven