Eén antwoord van de overheid

Subsidies

Premiekorting voor werkgevers

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Neemt u of houdt u een arbeidsgehandicapte of een oudere werknemer in dienst? Dan krijgt u tijdelijk korting op de WIA/WAO- en WW-premie. Neemt u een werknemer aan uit de doelgroep van de banenafspraak en kan hij niet zelfstandig het minimumloon verdienen? U kunt premiekorting en loonkostensubsidie combineren. Per 1 januari 2017 kunt u gebruik maken van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Hiermee kunt u werknemers met een inkomen tot 125% van het minimumloon in dienst nemen en houden.

Met de Subsidiecalculator van UWV en de Belastingdienst kunt u gratis berekenen hoeveel subsidie u kunt krijgen als u bepaalde werknemers in dienst neemt. Vul de Regelhulp premiekortingen en LIV in om te kijken of u in aanmerking komt voor de premiekorting, wat de hoogte en de duur ervan is en hoe u de premiekorting toepast. Met de calculator Premiekortingen, lage-inkomensvoordeel en loonkostensubsidie kunt u de hoogte van de korting berekenen.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U neemt een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst (mobiliteitsbonus).
  • U neemt een nieuwe werknemer in dienst die onder de doelgroep Banenafspraak valt.
  • Uw werknemer heeft een doelgroepverklaring van het UWV. Deze vraagt hij aan bij de instantie die de uitkering (heeft) verstrekt.

Hoe kunt u aanvragen?

U past de premiekorting zelf toe bij de aangifte loonheffingen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven