Eén antwoord van de overheid

Subsidies

Kleineondernemersregeling (KOR)

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst

Als kleine ondernemer kunt u in aanmerking komen voor de kleineondernemersregelingExternal link. U betaalt dan minder omzetbelastingExternal link (btw) aan de Belastingdienst. Of u betaalt helemaal geen btw. Ook kunt u ontheffing krijgen van de administratieve verplichtingen voor de btw. U hoeft dan niet langer periodiek aangifte te doen.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U hebt een eenmanszaak of uw onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma.
  • U moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in een jaar.
  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

Hoe berekent u belastingvermindering kleineondernemersregeling?

Hoeveel belastingvermindering u precies krijgt, kunt u zelf berekenenExternal link.

Hoe kunt u aanvragen?

U past de vermindering toe op de laatste aangifte van het jaar, of op de 1e aangifte van het volgende jaar. Wilt u de vermindering eerder verrekenen? Dat kan. U kunt dan per maand of per kwartaal in uw aangifte een voorlopige verminderingExternal link invullen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst