Eén antwoord van de overheid

Subsidies en regelingen

Premievrijstelling marginale arbeid

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Neemt u een uitkeringsgerechtigde kort in dienst? Dan kunt u vrijstelling van de premieplichtExternal link krijgen. Dat heet premievrijstelling marginale arbeid. De regeling is voor sectoren met veel korte arbeidsovereenkomsten tijdens piekperioden, zoals bij het oogsten in de land- en tuinbouw.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • De dienstbetrekking duurt hoogstens 6 weken achter elkaar.
  • De uitkeringsgerechtigde is in het jaar niet eerder bij u in dienst geweest.
  • De uitkeringsgerechtigde heeft in het jaar niet eerder vrijstelling gekregen.

Hoe kunt u aanvragen?

U vraagt de vrijstelling aan bij de Belastingdienst. Dit doet u vóór het einde van de dienstbetrekking.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven