Eén antwoord van de overheid

Wat kunt u duurzaam doen binnen uw bedrijf?

Duurzaam inkopen

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bij inkoopbeslissingen let u meestal op de prijs, kwaliteit en levertijd van een product. Bij duurzaam inkopen let u ook op sociale en milieuaspecten. Vooral als u te maken heeft met buitenlandse toeleveranciers. Vermijdt riscico's die het imago van uw bedrijf of product kunnen schaden door bijvoorbeeld kinderarbeid, corruptie of discriminatie.

Stappenplan inkopen

De checklist maatschappelijk verantwoord inkopen geeft u tips en begeleidt u stapsgewijs door het inkoopproces. Duurzaam inkopen en maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) is voor elke organisatie anders. Als inkoper bent u verantwoordelijk voor het inkoopbeleid. U weet op welke duurzame thema’s uw organisatie het accent legt. Welke eisen mag u stellen aan de producten of diensten van uw toeleverancier? Wat zijn de aandachtspunten?

Risico Checker

U koopt uw producten in het buitenland. Maar weet u hoe en onder welke omstandigheden die producten zijn gemaakt? Producten of delen van een product zijn vaak in een ander land geproduceerd. Wat weet u van de herkomst van uw product? Check het met de Risico Checker van MVO Nederland. Met deze checklist vermijdt u eventuele risico's bij uw inkopen.

Corruptie in het buitenland

Als u handelt met het buitenland kunt u te maken krijgen met omkopingspraktijken. Bijvoorbeeld doordat een concurrent een overheidsopdracht voor uw neus wegkaapt door een minister geld toe te schuiven. Of dat een buitenlandse tussenpersoon een veiligheidscertificaat voor u kan regelen zonder een vereiste test van uw product. Waar ligt de grens en wat zijn de gevolgen? Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) vindt u de informatie en richtlijnen over corruptie bij internationaal ondernemen.

Duurzaamheidscriteria overheid

De gezamenlijke overheden (rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) kopen per jaar voor bijna € 60 miljard in. Daardoor heeft de overheid grote invloed op de ecologische en sociale omstandigheden van leveringen, diensten en werken. Duurzaam inkopen leidt tot optimaal resultaat als u duurzaamheid in alle fasen van het inkoopproces toepast. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft duurzaamheidscriteria en informatiedocumenten voor een selectie productgroepen ontwikkeld. Hierin staat per fase van het inkoopproces omschreven wat de productgroep voor mogelijkheden biedt om duurzaam in te kopen.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland