Eén antwoord van de overheid

Belastingen voor ondernemers met werknemers

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

Als u werknemers in dienst heeft, moet u loonheffingen en premies voor uw werknemers betalen. U kunt vergoedingen en verstrekkingen onbelast aan uw werknemers geven als u voldoet aan de werkkostenregeling.

Loonheffingen

U moet loonheffingen betalen voor uw werknemers. Loonheffingen zijn:

  • loonbelasting/premie volksverzekeringen
  • premies werknemersverzekeringen
  • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw)

U houdt de loonheffingen in op het brutoloon van uw werknemer en draagt ze af aan de Belastingdienst. Meer informatie vindt u in het online Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst. U kunt het Handboek Loonheffingen ook downloaden.

Werkkostenregeling

Het kan zijn dat u uw werknemers een vergoeding wilt geven voor reiskosten. Of u geeft uw werknemers een telefoon, zodat ze goed bereikbaar zijn voor klanten. U kunt vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen onbelast aan uw werknemers geven als u aan de voorwaarden van de werkkostenregeling voldoet.

Administratieve verplichtingen voor werkgevers

Als werkgever hebt u administratieve verplichtingen. Zo moet u zich als werkgever bij de Belastingdienst aanmelden en de gegevens van uw werknemer administreren.

Aangifte doen

Als u werknemers in dienst heeft, doet u 1 keer per maand of per 4 weken aangifte loonheffingen. Als u meer dan 10 werknemers heeft, moet u verplicht aangifte doen met een softwarepakket. U kunt dan geen gebruik maken van de aangifte loonheffingen bij Inloggen voor ondernemers op belastingdienst.nl.

Voor uw aangifte loonheffingen kunt u gebruikmaken van het Handboek Loonheffingen.

Einde van de dienstbetrekking

Als de dienstbetrekking tussen u en uw werknemer eindigt, bijvoorbeeld omdat de werknemer ontslag neemt, hoeft u voor die werknemer geen loonheffingen meer te betalen. Lees op de site van de Belastingdienst wat u moet doen.

Artiesten- en beroepssporters

Huurt u wel eens een artiest, een artiestengezelschap, een beroepssporter of een sportploeg in voor een optreden of sportevenement? Kijk dan of u gebruik kunt maken van de artiesten- en beroepssportersregeling.

Deze informatie is geplaatst door:

Belastingdienst

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Belastingdienst

0800-0543