Eén antwoord van de overheid

Niet eens met een belastingaanslag

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst

U heeft een belastingaanslag van de Belastingdienst gekregen. En u bent het er niet mee eens. Dan kunt u in bezwaar gaan.

Bezwaar maken tegen een aanslag

Op de aanslag staat hoe u bezwaar kunt maken tegen die aanslag. U moet altijd uitleggen waarom u bezwaar maakt. Dit heet ook wel motiveren. Zorg dat uw bezwaar op tijd binnen is bij de Belastingdienst. Vaak is dat binnen 6 weken na de datum die op de aanslag staat. In bezwaar gaan kost u niets. Op belastingdienst.nl leest u hoe u het beste in bezwaar gaatExternal link.

Wijzigen van een voorlopige aanslag

U kunt geen bezwaar maken tegen de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De voorlopige aanslag kunt u wel wijzigenExternal link. De Belastingdienst noemt dit ook wel de aanslag herzien.

Betaal de aanslag nog niet volledig

Geef in uw bezwaar aan met welk gedeelte van de aanslag u het niet eens bent. De Belastingdienst ziet uw bezwaarschrift ook als een verzoek om uitstel van betaling. Als u in bezwaar gaat tegen een deel van het bedrag, krijgt u alleen uitstel voor dat bedrag. Het andere gedeelte moet u op tijd betalen.

Nadat u bezwaar heeft gemaakt

De Belastingdienst beslist meestal binnen 6 weken nadat ze uw bezwaar hebben ontvangen. De Belastingdienst mag de beslissing uitstellen. Lees meer hierover bij Algemene regels bij bezwaarExternal link op belastingdienst.nl. Als de Belastingdienst niet op tijd reageert, kunt u in beroep gaanExternal link en een dwangsom eisenExternal link.

Uw bezwaar is afgewezen

Wanneer de Belastingdienst uw bezwaar afwijst, kunt u in beroep gaanExternal link. U start dan een procedure bij de rechtbank. Houd er rekening mee dat u rente betaaltExternal link als u alsnog de aanslag moet betalen.

Btw-aangifte wijzigen

U krijgt geen aanslag van uw btw-aangifte. U kunt dus geen bezwaar maken tegen de btw-aangifte. Als u een fout heeft gemaakt in uw btw-aangifte, kunt u die corrigeren. Hoe u dat doet, hangt af van het bedrag dat u wilt corrigeren. Lees meer hierover bij Hoe wijzig ik mijn btw-aangifte?External link op belastingdienst.nl. U kunt wel bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag omzetbelasting.

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst