Eén antwoord van de overheid

Bezwaar maken

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

Wanneer bezwaar maken?

Tegen de meeste beslissingen van de Belastingdienst kunt u bezwaar maken. Op de beslissing staat of dat mogelijk is en hoe u dat doet. Uw bezwaar moet binnen 6 weken na de datum van de beslissing bij de Belastingdienst binnen zijn.

Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Heeft u nog geen definitieve aanslag van uw aangifte inkomstenbelasting of aangifte vennootschapsbelasting gekregen? Dan kunt u uw aangifte nog wijzigen. Als u wel een definitieve aanslag hebt gekregen, dan kunt u in bezwaar gaan.

Hoe maakt u bezwaar

Kunt u geen bezwaar maken door uw eigen aangifte aan te passen? Gebruik dan het online bezwaarformulier. Dit formulier vindt u bij Inloggen voor ondernemers op belastingdienst.nl.

Bezwaar maken tegen een boete

Bent u het niet eens met een boete die u heeft gekregen, bijvoorbeeld omdat u te laat heeft betaald? Dan geeft u dat apart op het bezwaarformulier aan.

Reactie op uw bezwaar

De Belastingdienst hoeft pas een beslissing te nemen nadat uw bezwaartermijn van 6 weken voorbij is. De Belastingdienst krijgt hiervoor ook 6 weken de tijd. De beslistermijn kan met maximaal 6 weken worden verlengd door de Belastingdienst. Dat kan ook als de Belastingdienst meer informatie van u nodig heeft. Heeft de Belastingdienst daarna nog meer tijd nodig, dan wordt eerst met u overlegd. Als de Belastingdienst niet op tijd een beslissing neemt, heeft u misschien recht op een dwangsom.

Uitstel van betaling aanvragen

Als u bezwaar maakt tegen een aanslag, kunt u meteen om uitstel van betaling vragen. U moet dan op het bezwaarformulier aangeven met welk deel van het bedrag u het niet eens bent. Het deel van het bedrag waartegen u geen bezwaar maakt, moet u gewoon betalen. Als u bezwaar maakt tegen het hele bedrag, hoeft u dus voorlopig niet te betalen.

Het uitstel van betaling geldt totdat de Belastingdienst een beslissing heeft genomen over uw bezwaar.

Beroep

Heeft de Belastingdienst uw bezwaar afgewezen? Of beslist de Belastingdienst niet op tijd op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Dat doet u met een beroepschrift. U kunt dan ook uitstel van betaling aanvragen bij uw belastingkantoor.

Zelf bezwaar maken of iemand machtigen

Kunt u of wilt u niet zelf bezwaar maken? Dan kunt u ook iemand machtigen. Bijvoorbeeld een boekhouder, een belastingadviseur of een advocaat. Machtigen doet u met een schriftelijke verklaring waarin staat dat u iemand anders gemachtigd heeft om het bezwaar voor u af te handelen. Als u een advocaat heeft gemachtigd, is dat niet nodig.

Deze informatie is geplaatst door:

Belastingdienst

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Belastingdienst

0800-0543