Eén antwoord van de overheid

Aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen

Deze informatie is geplaatst door Belastingdienst | Centraal Bureau voor de Statistiek

Een bv of nv moet jaarlijks aangifte vennootschapsbelastingd (vpb) doen. Dat doet u na afloop van het boekjaar van uw onderneming. Ook een stichting of vereniging moet soms aangifte vennootschapsbelasting doen.

Controleer uw voorlopige aanslag

Aan het begin van het boekjaarExternal link ontvangt u een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting van de Belastingdienst. Het bedrag van deze aanslag is berekend op basis van gegevens van vorige jaren. Controleer uw voorlopige aanslag. Verwacht u een hogere of lagere belastbare winst dan op uw aanslag staat? Vraag dan een wijziging van uw voorlopige aanslagExternal link aan. Ook als u het niet eens bent met uw voorlopige aanslag vraagt u een wijziging aan. U kunt geen bezwaar maken tegen de voorlopige aanslag. Tegen de definitieve aanslag kunt u wel bezwaar maken.

Doe aangifte vennootschapsbelasting

Dat moet ieder jaar voor 1 juni. Ook als u geen voorlopige aanslag heeft ontvangen, moet u aangifte doen. Als u niet op tijd aangifte doet, kunt u een boeteExternal link krijgen van de Belastingdienst.

U kunt op de volgende manieren aangifte doen:

Uitstel aanvragen

U kunt op 2 manieren uitstel aanvragen:

U krijgt binnen 3 weken een reactie van de Belastingdienst.

De standaardperiode van uitstel is 5 maanden. Wilt u langer uitstel? Geef dan uw redenen aan op het formulier.

Bezwaar maken tegen de definitieve aanslag

Bent u het niet eens met een definitieve aanslag of een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting? Maak dan bezwaarExternal link.

Tip: schakel een adviseur in

Voor de aangifte vennootschapsbelasting kunt u een adviseur inschakelen. Deze kan uw aangifte opstellen en indienen. U moet hem hiervoor machtigenExternal link.

Check de tarieven

Bekijk de tarievenExternal link voor de vennootschapsbelasting voor 2015, 2016 en 2017.

Wijzigingen vennootschapsbelasting 2018

Per 1 januari 2018 is de Wet vennootschapsbelasting op de volgende onderdelen gewijzigd:

Cijfers

Door de overheid ontvangen vennootschapsbelasting.

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst
Centraal Bureau voor de Statistiek