Eén antwoord van de overheid

Geschillen en rechtshulp

Heeft u een geschil met uw klant of leverancier of met de overheid? U staat er gelukkig niet alleen voor. U kunt een beroep doen op diverse vormen van bijstand en advies.

Vormen van bijstand en advies

Als ondernemer kunt u verwikkeld raken in een geschil met een klant. Hoe gaat u daarmee om?