Eén antwoord van de overheid

Vervoermiddelen

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Als u goederen van het ene naar het andere land brengt, moet u zorgen voor vervoer. U kunt kiezen uit verschillende vervoermiddelen. Welke dat zijn en wat de voor- en nadelen zijn, leest u hier.

Welk transportmiddel kiest u?

U kunt goederen vervoeren:

  • over de weg;
  • per spoor;
  • over water;
  • door de lucht.

De keuze voor een vervoermiddel hangt bijvoorbeeld af van het soort goederen, de snelheid van het vervoermiddel en, niet onbelangrijk, de kosten. Voor elke vervoerssoort heeft u een ander transportdocument nodig.

Vervoer over de weg

Vervoer over land is vooral geschikt voor het transport van kleine volumes aan goederen binnen Europa en Noord-Afrika. Vervoer over de weg is vaak snel en flexibel. Een vrachtwagen kan de goederen vaak bij uw klant voor de deur afleveren. Maar vrachtwagens kunnen last hebben van files op de weg. Daarnaast kunnen er in andere (EU-)landen afwijkende regels (rijverboden) gelden voor vervoer over de weg. Denk bijvoorbeeld aan het rijverbod op zondagen in Duitsland.

Vervoer per spoor

Vervoer per trein is vooral geschikt voor bulkgoederen. Maar niet overal zijn rails en stations. Ook bij vervoer per spoor is vaak nog transport over de weg nodig om de goederen bij uw klant te krijgen.

Zeetransport en binnenvaart

Zeetransport en binnenvaart zijn niet snel, maar vaak wel goedkoper dan bijvoorbeeld luchttransport. Het is een duurzame vorm van transport. Bedenk wel dat een haven vaak niet in de buurt is van de plaats waar uw goederen uiteindelijk naar toe moeten. U zult dan nog transport over de weg moeten regelen om de goederen op de plaats van bestemming te krijgen. Dat betekent extra reisttijd en kosten.

Luchttransport

Luchttransport wordt vaak gebruikt als de goederen snel vervoerd moeten worden, bijvoorbeeld als u bederfelijke goederen zoals fruit of bloemen wilt vervoeren. Maar de capaciteit van vliegtuigen is beperkt en de kosten zijn relatief hoog. Net als bij vervoer over water moet u bij luchttransport daarna de goederen nog naar de plaats van bestemming brengen, bijvoorbeeld door transport over de weg.

Vervoersovereenkomst

Elke vervoermiddel vereist een ander transportdocument. Een transportdocument is een overeenkomst tussen u en de vervoerder. Tegen betaling van de transportkosten, regelt de vervoerder dat de goederen volgens overeengekomen voorwaarden en condities op een van tevoren overeengekomen plaats worden bezorgd. Meer hierover leest u bij Transportdocumenten.

Hulp nodig?

Heeft u geen tot weinig ervaring met internationaal ondernemen? Dan kan een expediteur u helpen bij het regelen van de verschillende fasen van het vervoer, zoals het vervoer van en naar de haven, overslag bij de terminal, uit- en inklaren bij de douane en het laden van de goederen in een schip. Meer hierover leest u bij Vervoerders en expediteurs.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK

088-585 2222

Deze informatie is geplaatst door

KVK