Eén antwoord van de overheid

Uw werknemer komt in de WIA

Deze informatie is geplaatst door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | UWV

Is uw werknemer na 2 jaar voor minstens 35% arbeidsongeschikt? En vindt UWV dat u genoeg heeft gedaan aan de re-integratie van uw zieke werknemer? Dan krijgt uw werknemer een WIA-uitkering via UWV. U hoeft vanaf dat moment geen loon meer door te betalen. En na toestemming van UWV mag u het arbeidscontract ontbinden. Maar de kans is wel groot dat u nog 10 jaar aan de uitkering moet meebetalen. Hoe zit dat? En kunt u dat voorkomen?

De WIA bestaat uit de WGA en de IVA

ArbeidsongeschiktenExternal link die nog kunnen werken, krijgen een WGA-uitkeringExternal link. Kunnen ze helemaal niet meer werken, dan krijgen ze een IVA-uitkeringExternal link. Aan de IVA-uitkering hoeft u niet mee te betalen, aan de WGA-uitkering wel. Hier moet u maximaal 10 jaar aan meebetalen. Een werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschiktExternal link is, krijgt geen WGA-uitkering.

Hoe werkt meebetalen aan de WGA-uitkering van uw ex-werknemer?

Via UWV

U betaalt UWVExternal link een premie die afhankelijk is van hoeveel van uw werknemers in de WGA komen. Die premie stijgt iedere 2 jaar. De premiestijging is vaak hoger dan het uitkeringsbedrag. UWV is dan wel verantwoordelijk voor de re-integratieactiviteiten van uw werknemer.

Als eigenrisicodrager, via een verzekeraar

Als eigenrisicodrager betaalt u de WGA-uitkering van uw werknemer zelf. Bent u hiervoor verzekerd, dan krijgt u het geld terug van uw verzekeraar. De verzekeringspremie stijgt als dat in uw voorwaarden of polis staat. U bent zelf 10 jaar lang verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer. Dit kan vaak ook via de verzekeraar.

Meebetalen voorkomen?

Bij een WGA-uitkering moet u altijd meebetalen. Bij een IVA-uitkering niet. Maar die krijgt uw ex-werknemer alleen bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheidExternal link. Met andere woorden: de kans moet zeer klein of nihil zijn dat uw werknemer ooit weer kan werken.

Vindt UWV dat uw ex-werknemer nog wel zal kunnen werken en bent u het daar niet mee eens? Maak dan bezwaar tegen de beslissing van UWVExternal link. Wijst UWV uw bezwaar af? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
UWV