Eén antwoord van de overheid

Tips voor uw debiteurenbeheer

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Het kan ook u overkomen: sommige klanten betalen niet op tijd. U wilt het liefst zo min mogelijk wanbetalers in uw klantenkring. Dit heeft namelijk financiële gevolgen voor uw bedrijf, bijvoorbeeld omdat u zelf krap bij kas raakt. Deze tips helpen om uw facturen op tijd betaald te krijgen.

Tip 1: houd uw administratie bij

Zorg dat u weet welke klanten wel en welke nog niet betaald hebben. Houd dit bij in uw administratie.

Tip 2: check uw klanten vooraf

Weet met wie u zakendoet. Check vooraf in het HandelsregisterExternal link of een nieuwe klant bijvoorbeeld wel tekenbevoegd is of dat het bedrijf misschien failliet is.

Tip 3: maak vooraf afspraken over de betalingstermijn

Leg afspraken over de betalingstermijn vooraf vast. Bijvoorbeeld in een offerte, opdracht- of orderbevestiging of in uw algemene voorwaarden. Volgens de wet moet uw klant direct betalen bij levering. In de praktijk spreekt u vaak een betalingstermijn af. Hanteer een termijn van maximaal 30 dagen en houd uw klant hieraan.

Tip 4: factureer snel

Stuur de factuur meteen nadat u de opdracht afgerond heeft. Hoe langer u dit uitstelt, des te langer u op uw geld moet wachten. Benoem in de factuur de oorspronkelijk gemaakte afspraken en zaken die tussentijds zijn gewijzigd.

Tip 5: bel uw klant op en stuur daarna een aanmaning als uw klant niet betaalt

Bel als de betalingstermijn is verstreken. Aan de telefoon krijgt u vaak meer voor elkaar dan met een brief. Blijft de betaling uit? Stuur dan een aanmaning: een sommatiebrief, waarin u een datum aangeeft wanneer het geld overgemaakt moet zijn. Bijvoorbeeld 2 weken na dagtekening van de brief. Verstuur deze zowel aangetekend met ontvangstbevestiging als per gewone post. Zo bent u juridisch gedekt mocht uw klant ontkennen de brief gekregen te hebben. Als dit niet helpt, kunt u een deurwaarder of incassobureau inschakelen. Let wel op de regels die gelden bij het in rekening brengen van incassokosten aan consumenten. Lees meer over deze regels (ConsuWijzer)External link.

Tip 6: gebruik andere juridische middelen

Naast nabellen en een aanmaning sturen kunt u op verschillende manieren achter uw geld aangaan.

  • eigendomsvoorbehoud: een gebruikelijk beding in algemene voorwaarden, waardoor u de eigenaar van een geleverd product blijft totdat de klant heeft betaald.
  • recht van reclame: een wettelijke bepaling waarmee u geleverde goederen kunt terugvorderen als uw klant niet betaalt. Dit kan ook bij surseance of faillissement. Zorg er wel voor dat u uw goederen binnen 6 weken na het verstrijken van de betaaltermijn terugvordert.
  • betalingsregeling: spreek een betalingsregeling af als uw klant tijdelijk krap bij kas zit en zet deze op papier. Maak een concreet betalingsschema met data en bedragen inclusief rente. Geef aan dat het bedrag ineens opeisbaar is, als men de regeling niet nakomt. U kunt dan direct juridische actie ondernemen. Benoem de verschuldigde incassokosten bij het niet nakomen van de regeling. U bent wettelijk niet verplicht om een betalingsregeling te treffen. Houd de periode van de regeling zo kort mogelijk: hoe langer de regeling, des te meer risico dat men de regeling niet nakomt.

Tip 7: bekijk of factoring iets voor u is

Bij factoring en debiteurenfinancieringExternal link levert een bank of factoringmaatschappij (factor) u krediet of schiet het factuurbedrag voor. De factor betaalt u uw openstaande facturen, waardoor u meteen het bedrag van de factuur kunt benutten. Bij enkele factoringbedrijven kunt u facturen vanaf € 1.000,00 bevoorschot krijgen. Let op: risicovolle debiteuren worden meestal niet gefinancierd.

Tip 8: vraag om teruggave btw

Als u over het afgelopen jaar klanten heeft gehad waarvan u weet dat zij niet meer gaan betalen, kunt u de btw terugvragen die u vanwege deze klanten heeft betaald. Bij de Belastingdienst kunt u lezen hoe u dit doetExternal link.

Tip 9: uw klant is failliet

U heeft een vordering bij een klant die failliet is. Wat kunt u nog proberen om uw geld terug te krijgenExternal link?

Video

In deze video krijgt u informatie over het op orde houden van uw financiën.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK

KVK Financieringsdesk 0800-1014

Deze informatie is geplaatst door

KVK