Eén antwoord van de overheid

Tips voor het aanvragen van subsidies

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Als u een subsidie aanvraagt, kost dit veel tijd. Bijvoorbeeld om uit te zoeken welke subsidieregeling voor u geschikt is en om een goed projectvoorstel op te stellen voor een subsidie-aanvraag. De tips van de KvK zorgen dat u aan alle belangrijke zaken denkt.

1. Dien een aanvraag tijdig in

De meeste subsidieregelingen kennen strenge looptijden en indieningstermijnen. Om te voorkomen dat u te laat een aanvraag indient, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van belangrijke deadlines.

2. Denk ook aan Europese programma's

Denk niet alleen aan Nederlandse subsidieprogramma's. Ook in Europees verband zijn er diverse mogelijkheden en misschien zijn er bij u in de regio speciale regelingen. Bij internationale samenwerking buiten de EU kunt u in het doelland informeren naar subsidiemogelijkheden.

3. Gebruik uw creativiteit

Gebruik uw creativiteit bij het interpreteren van subsidieregelingen. Inventariseer in de meest brede zin welke van uw bedrijfsactiviteiten voor een subsidie in aanmerking komen. Bekijk in een gesprek met de subsidieverstrekker de 'grenzen van de regeling', want vaak staan niet alle mogelijkheden in detail beschreven.

4. Volg de voorschriften

Houdt u zich bij het indienen van de subsidie en de procedure aan de richtlijnen die de betreffende subsidieregeling voorschrijft. Denk hierbij aan een correcte en volledige projectbeschrijving, compleet ingevulde aanvraagformulieren en het meesturen van alle relevante en vereiste bijlagen.

5. Neem contact op met de verstrekker

Laat het niet bij 'posten en afwachten'. Neem kort na het opsturen van uw projectvoorstel of -aanvraag contact op met de subsidieverstrekker. Is alles ontvangen en in behandeling genomen? Probeer bij de behandelaar van uw aanvraag gedurende het proces de vinger aan de pols te houden om zodoende zicht te houden op de voortgang en de kansen op toewijzing.

6. Werk de uitvoering van uw aanvraag uit

Als uw aanvraag gehonoreerd wordt, is het verstandig om aan de uitvoering en rapportage aandacht te besteden. U moet er rekening mee houden dat de subsidieverstrekker een rapportage en een financiële verantwoording wil ontvangen. Schuif de administratie niet onnodig voor u uit.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585