Eén antwoord van de overheid

Juridische zaken bij import

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afspraken juridisch vastleggen

Het is niet verplicht om een contract op te stellen, maar het is wel handig. Een degelijke overeenkomst geeft duidelijkheid en helpt om conflicten te voorkomen. Komt het toch zo ver, dan staat u in ieder geval sterk. Met een contract legt u de afspraken met uw leverancier vast. Bijvoorbeeld over de verantwoordelijkheid en het risico bij transport.

Inhoud van een internationaal contract

Neem in het contract op welk recht er geldt en welke rechter bevoegd is om te oordelen als er een geschil ontstaat. Per land zijn er namelijk grote verschillen. Voor de precieze inhoud kunt u een jurist inschakelen. Neem ook internationale leveringsvoorwaarden of ICC Incoterms® 2010 op.

Bestel een internationaal modelcontract

Bij de International Chamber of Commerce (ICC) kunt u tegen betaling Engelstalige modelcontracten bestellenExternal link. De meest voorkomende contracten zijn:

  • ICC Model International Sale Contract (internationaal verkoopcontract)
  • ICC Model Commercial Agency Contract (agentuurcontract)
  • ICC Model Distributorship Contract (importeur/distributiecontract)

Deze contracten kunnen als voorbeeld dienen voor uw situatie. Schakel voor het opstellen van uw eigen contract een jurist in.

Productaansprakelijkheid

Bent u importeur van goederen die van buiten de Europese Economische Ruimte (EER)External link komen? Of presenteert u zich als producent door uw eigen merknaam te hangen aan een product dat u importeert uit een EER-land? Dan bent u aansprakelijk voor de schade die door een gebrek aan het product ontstaat. Dit heet productaansprakelijkheid. Bespreek met uw verzekeraar hoe u uw risico binnen aanvaardbare grenzen houdt.

Productbescherming

U kunt geïmporteerde producten die u onder private label laat vervaardigen, onder uw eigen merknaam op de markt brengen. Uw product is zo aan het merk te herkennen. Registreer uw merk om het veilig te stellen en te voorkomen dat anderen het misbruiken.

Wilt u producten van een gedeponeerd merk importeren uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)? Dat kan alleen als u de officiële toestemming heeft van de merkhouder. Heeft u dat niet, dan doet u aan ongeoorloofd parallelimport en dat is niet toegestaan.

Webinar: krijg inzicht in de praktijk van importeren

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 2222