Eén antwoord van de overheid

Internationale handelsgeschillen en arbitrage

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het oplossen van handelsgeschillen is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de conflicterende partijen onderling. De plaatselijke Nederlandse ambassade kan daarin bemiddelen. Deze is echter geheel vrij om tot een passende schikking tussen partijen te komen. Ook kan ze doorverwijzen naar een andere instantie.

Bemiddeling door de Nederlandse ambassade

De Nederlandse ambassades in het buitenlandExternal link hebben geen machtsmiddelen om regelingen af te dwingen. Ook dienen zij bij de presentatie van het geschil elke schijn van partijdigheid met de belangen van de klager te vermijden. In de volgende gevallen kan (nog) geen bemiddeling worden verleend:

 • Als de klagende partij zich nog niet tot de tegenpartij heeft gewend.
 • Als er al een rechterlijke uitspraak is gedaan over het geschil.
 • Als uit het contract blijkt dat het geschil door alternatieve procedure (arbitrage) moet worden opgelost.

Doorverwijzing

In veel landen verlenen instellingen zoals de International Chamber of CommerceExternal link (ICC) faciliteiten voor arbitrage. Er zijn ook gespecialiseerde instituten. Indien de (buitenlandse) klager stappen wil ondernemen in Nederland, dan kan men hiervoor terecht bij:

 • Een advocatenkantoor in Nederland of een advocatenkantoor in het land van de zakenpartner
 • Een gerechtsdeurwaarder
 • Een incassobureau
 • Een bemiddelingsinstituut

Indien een handelsgeschil naast burgerlijke, ook strafrechtelijke consequenties heeft voor een in Nederland gevestigde (rechts)persoon, dan verdient het de voorkeur om een kopie van het dossier ter informatie op te sturen naar de Nederlandse inspectiediensten met onderzoeksbevoegdheid, zoals:

Het is aan de opsporingsdienst om te reageren op uw informatieverschaffing. Van de Nederlandse ambassades kunt u geen beslissingen verwachten over de mogelijkheid van strafbaarheid van het geschil.

Arbitrage bij een internationaal geschil

Economische geschillen kunnen via een alternatief proces worden opgelost: arbitrage. Rechtbanken zijn doorgaans objectief, maar de afhandeling van handelsgeschillen kan soms lang duren. Dat verschilt per land. Arbitrage biedt meer voordelen ten opzichte van een gerechtelijke procedure:

 • goedkoper
 • minder formeel
 • over het algemeen sneller
 • mogelijkheid om te kiezen voor de uitvoerende instantie, de taal en het recht dat van toepassing is
 • de uitspraak is vaak makkelijker uitvoerbaar
 • arbitrage uitvoerders zijn gespecialiseerder en beschikken over meer expertise dan rechters

Bij opname van een arbitrageclausule in contracten kan men een nationaal of internationaal gerecht als arbitrage-instantie aanwijzen. Elk land heeft daarnaast vaak zijn eigen wetgeving op het gebied van arbitrage. Een overzicht is te vinden op de website van de International Council for Commercial ArbitrationExternal link (ICCA).

Meer informatie

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585