Eén antwoord van de overheid

Inspectie van geleverde goederen

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Wilt u er zeker zijn dat uw in het buitenland bestelde goederen voldoen aan de afspraken? Dan is het verstandig uw bestellingen voor het transport te laten inspecteren. Ook een transportverzekering helpt u bij het indekken tegen schade.

Plicht tot inspectie en betaling

U heeft bij een buitenlandse leverancier goederen gekocht, maar na levering blijkt dat de producten niet in orde zijn. Als koper heeft u de plicht (volgens het Weens Verkoopverdrag) de goederen bij binnenkomst te keuren en binnen een redelijke termijn te reclameren. Maar dit wil niet zeggen dat de leverancier hier snel op reageert en de goederen vervangt of repareert. Vindt u dat de goederen niet voldoen aan uw eisen, dan bent u nog niet ontslagen van uw plicht tot betaling. De leverancier heeft namelijk aan zijn verplichting voldaan. Om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen, kunt u een pre-shipment inspectie laten verrichten.

Pre-shipment inspectie

Wilt u zeker weten dat de zending aan uw eisen voldoet, dan kunt u een inspectiebedrijf vooraf een controle laten uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld afspraken of monsters meegeven en vragen of de inspecteurs toezien of de goederen hieraan voldoen. Een onafhankelijk inspectiebedrijf voert de controle uit en stelt een rapport op. Dit rapport kunt u laten bijvoegen bij de documenten die u van de buitenlandse leverancier wil ontvangen in het kader van de Letter of Credit bij de betaling.

Transportverzekering

Om problemen met het vervoer van goederen te voorkomen, is het verstandig om een transportverzekering af te sluiten. Zo dekt u zich in tegen schade, diefstal of verlies. U kunt zelf kiezen of dit doet voor het hele vervoerstraject, doorlopend of per zending.

Deze informatie is geplaatst door

KVK