Van de overheid. Voor ondernemers.

Hoe organiseer ik het transport

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Het vervoeren van goederen kan op heel veel manieren. Via de boot, vrachtwagen, trein, vliegtuig of een andere vervoermiddel worden goederen wereldwijd getransporteerd. De keuze voor welke vervoerssoort u gaat gebruiken kan afhangen van de grootte (gewicht of omvang) van de zending, de snelheid waarmee het geleverd moet worden en/of de afstand die moet worden afgelegd. Hierbij moeten goede afspraken met de betreffende vervoerder vastgelegd worden in de vervoersdocumenten. Houd u er rekening mee dat deze documenten geldige overeenkomsten met de vervoerder zijn voor het vervoeren van de goederen. In de afspraken met uw klant over het vervoer (Incoterms) wordt duidelijk gemaakt wie voor welk onderdeel van het vervoer verantwoordelijk is, wie de overeenkomst gaat tekenen met de vervoerder en wie het risico voor bijvoorbeeld verlies van de goederen gaat indekken (Transportverzekering).

Zelf doen of uitbesteden?

Meestal wordt het vervoer uitbesteed aan specialisten, zoals expediteurs en transporteurs. In sommige gevallen kunt u zelf het vervoer regelen met uw eigen vrachtwagen. Wanneer u zelf het transport regelt moet u wel rekening houden met de regels van de Wet wegvervoer goederen.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585